top of page

Giỏ hàng

Giỏ hàng đang trống

Screen Shot 2020-12-01 at 1.09.57 PM.png

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ VOUCHER

TỪ ỨNG DỤNG GRAB/TAPTAP

1. Chọn ưu đãi Herbio đã đổi 

2. Xem mã ưu đãi bên dưới barcode

3. Trên website Herbio.vn, vào giỏ hàng

4. Chọn "Ghi chú cho đơn hàng" và nhập mã ưu đãi 

5. Hoàn tất việc đặt hàng (Lưu ý: giá trị đơn hàng hiển thị lúc này chưa phải giá trị cuối cùng)

6. Herbio sẽ gọi lại để xác nhận và áp dụng ưu đãi cho đơn hàng

CÁC ƯU ĐÃI KHI ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP SẼ ĐƯỢC NHÂN VIÊN HERBIO LIÊN HỆ THÔNG BÁO KHI CHỐT ĐƠN

CÁC ƯU ĐÃI KHI ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP SẼ ĐƯỢC NHÂN VIÊN HERBIO LIÊN HỆ THÔNG BÁO KHI CHỐT ĐƠN

bottom of page